Yêu chân thành một người... Là đôi khi : • Giấu đi lòng tự trọng của bản thân... • Và lãng quên đi cái tôi của chính bản thân mình... ♥  Yê...

Tiếc nhau 1 lời mất nhau 1 đời


Loading...

Yêu chân thành một người...
Là đôi khi :
• Giấu đi lòng tự trọng của bản thân...
• Và lãng quên đi cái tôi của chính bản thân mình...
♥ Yêu thật lòng là sống với nhau bằng chữ "Vì.."
• Vì nhau mà sống !
• Vì nhau mà vượt qua.!

♥ Tất nhiên là lòng tự trọng cũng có "giới hạn" của nó...
Quan trọng là mình có nhận ra đâu là "giới hạn của lòng tự trọng" hay ko.
• Nhưng ...
• Sẽ tốt hơn nếu bạn mất lòng tự trọng của mình với người mình yêu hơn là mất người mình yêu chỉ vì giữ cái lòng tự trọng ấy... !
Loading...

0 nhận xét: