Những ai bị vợ hiếp hà/ Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên. Mau cùng kết hợp họp liền Nghiệp Đoàn rửa chén ký tên vô đoàn Cùng nhau tương t...

Thơ vui của các đấng mày râu


Loading...

Những ai bị vợ hiếp hà/ Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên.

Mau cùng kết hợp họp liền
Nghiệp Đoàn rửa chén ký tên vô đoàn
Cùng nhau tương trợ kết đàn
Đình công bãi thị đập bàn đập niêu
Được thì nở mặt nở mày
Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng
Bia tươi rửa hận đàn bà
Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh
Ánh trăng chưa dứt bên thềm
Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn
Lại còn la ó cằn nhằn
Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng
Còn nàng sửa soạn đoan trang
Kịp giờ để đến cửa hàng shopping
Lúc anh đi đứng thưa trình
Không nàng nổi trận lôi đình nguy to
Trước giờ anh vẫn đắn đo
Nhưng không dám nói lý do với nàng
Thế như lửa đốt kà-lem
Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ
Các cô dừng có ong-đơ
Mau mau đổi tánh về thờ quân phu…
Loading...

0 nhận xét: