Nhớ nhé, người yêu bạn thật lòng sẽ: 1. Hay nghĩ linh tinh 2. Hay ghen 3. Ích kỷ 4. Đặc biệt hay buồn và giận vô cớ... Bởi vậy đừng trách kh...

Thế nào là người yêu bạn thật lòng?


Loading...

Nhớ nhé, người yêu bạn thật lòng sẽ:
1. Hay nghĩ linh tinh
2. Hay ghen
3. Ích kỷ
4. Đặc biệt hay buồn và giận vô cớ...
Bởi vậy đừng trách khi họ phản ứng như vậy với bạn.
Chỉ vì yêu bạn nên họ mới thành ra như thế.
Loading...

0 nhận xét: