Thế giới này ....có 7 tỷ người .... Nhưng sẽ có đến 14 tỷ khuôn mặt ...thậm chí còn hơn thế nữa . Và ....cho dù có bao nhiêu giương mặt đi c...

Thế giới này có 7 tỷ người nhưng sẽ có đến 14 tỷ khuôn mặt


Loading...

Thế giới này ....có 7 tỷ người .... Nhưng sẽ có đến 14 tỷ khuôn mặt ...thậm chí còn hơn thế nữa .

Và ....cho dù có bao nhiêu giương mặt đi chăng nữa thì đằng sau những giương mặt đó đều có tình người .... đều có lương tâm và đều có lòng hướng thiện .... vấn đề người ta áp dụng vào đâu , cho ai và như thế nào mà thôi .

* Hỏi thế gian :

Có mấy ai chưa phạm lỗi một lần ?
Có mấy ai chưa từng yêu thương ?
Có mấy ai chưa từng buồn tủi ,đau thương một lần ?

* Sự thật thế gian :

Biết khóc ,biết cười .....sẽ biết đau .......
Biết lật , biết bò .....rồi biết đi ......

* Bây giờ trong cuộc sống :

Học Đạo .... Học Đức ..... tốt bản thân
Học Tâm .... Học Nhẫn .....sẽ được việc
Học Trí ...... Học Thiện .... sẽ nên người

- Đạo ...Tâm .... Trí ( đạo làm người ...tâm hướng thiện ...luôn luôn nhớ )
- Đức ... Nhẫn .... Thiện ( lấy đức báo oán, tích đức ....kiên nhẫn ,nhẫn nhịn ....thành thánh thiện )

* Cần phải chung lòng :

Một cây làm chẳng lên non....

Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao ....

Và.... Mưa lâu sẽ thấm đất .......

Chúc mọi người luôn luôn vui vẽ và ấm no hạnh phúc .

* Cô Pé Lọ Lem *
Loading...

0 nhận xét: