Thằng câm kể cho thằng điếc vụ thằng mù thấy thằng què đi trên nước.

Thằng câm kể cho thằng điếc vụ thằng mù thấy thằng què đi trên nước


Loading...

Thằng câm kể cho thằng điếc vụ thằng mù thấy thằng què đi trên nước.


Loading...

0 nhận xét: