"Kính trọng người già khi bạn còn trẻ. Giúp đỡ người yếu khi bạn mạnh khỏe. Thừa nhận khi bạn sai, Và biết tha thứ cho lỗi lầm của ngườ...

Sống tốt hơn mỗi ngày để cảm nhận những điều giản dị từ cuộc sống


Loading...

"Kính trọng người già khi bạn còn trẻ.
Giúp đỡ người yếu khi bạn mạnh khỏe.
Thừa nhận khi bạn sai,
Và biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
Bởi vì sẽ có một ngày bạn già nua - ốm yếu và sai."
Loading...

0 nhận xét: