Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn . Cuộc sống chỉ đến một lần, vậy hãy làm bất cứ điều gì bạn thấy vui :) và ở bên cạnh bấ...

Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn


Loading...

Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn . Cuộc sống chỉ đến một lần, vậy hãy làm bất cứ điều gì bạn thấy vui :) và ở bên cạnh bất cứ người nào làm cho bạn cười :D. Hãy biết tận dụng cuộc sống, mỗi một ngày thức dậy là một niềm hạnh phúc mà ông trời đã cho bạn.
Loading...

0 nhận xét: