*Rượu: - Ly rượu đầu làm người ta nhớ. . . - Ly rượu cuối khiến người ta say. *Tình yêu cũng vậy: - Tình đầu là tình mãnh liệt. . . - Tình c...

Rượu và tình yêu


Loading...

*Rượu:
- Ly rượu đầu làm người ta nhớ. . .
- Ly rượu cuối khiến người ta say.
*Tình yêu cũng vậy:
- Tình đầu là tình mãnh liệt. . .
- Tình cuối mới là tình bất diệt.
- Tình yêu, không phân biệt ai đến trước đến sau. . .
- Người ở lại sau cùng mới là người được yêu nhiều nhất.
Loading...

0 nhận xét: