Quen cái thói 1 mình Cô độc rồi Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu ... đặt báo thức rồi Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm ... chẳng cần ...

Quen cái thói 1 mình Cô độc rồi


Loading...

Quen cái thói 1 mình Cô độc rồi
Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu ... đặt báo thức rồi
Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm ... chẳng cần ai nhắc nhở
Đôi lúc thức khuya để cảm nhận mọi thứ của đêm ... chẳng sợ ai trách mắng
Loading...

0 nhận xét: