Quá khứ là cơm thiu Tương lai là gạo sống Chỉ có hiện tại là bát cơm nóng dẻo Vậy thì sao phải bắt mình Ăn CƠM THIU và GẠO SỐNG mãi?

Quá khứ là cơm thiu Tương lai là gạo sống


Loading...

Quá khứ là cơm thiu
Tương lai là gạo sống
Chỉ có hiện tại là bát cơm nóng dẻo
Vậy thì sao phải bắt mình
Ăn CƠM THIU và GẠO SỐNG mãi?
Loading...

0 nhận xét: