Quên một người đã từng rất THÂN QUEN...nào có dễ dầu gì... Đôi khi lý trí có thể vượt qua được tình cảm nhưng lại lùi bước trước thói quen.

Đôi khi...


Loading...

Quên một người đã từng rất THÂN QUEN...nào có dễ dầu gì...
Đôi khi lý trí có thể vượt qua được tình cảm nhưng lại lùi bước trước thói quen.
Loading...

0 nhận xét: