-♥- Liệu ai đó có biết rằng... - Tôi !!... - Vẫn âm thầm theo dõi... - Cuộc sốnq của ai đó! - Nhìn vào sđt của ai đó! -♥- Tôi nhớ lắm! - Như...

Đôi khi muốn quên nhưng lòng vẫn nhớ


Loading...

-♥- Liệu ai đó có biết rằng...
- Tôi !!...
- Vẫn âm thầm theo dõi...
- Cuộc sốnq của ai đó!
- Nhìn vào sđt của ai đó!
-♥- Tôi nhớ lắm!
- Nhưnq tôi sẽ khônq gọi hay nt đâu tôi sẽ âm thầm.
- Theo dõi cuộc sốnq của ai đó!
Và ''ai đó'' vẫn mãi là nqười tôi yêu nhất. .
-♥- Nhưng mà hình như ng ấy k cần tôi!!

Loading...

0 nhận xét: