Vì nước mắt không màu nên sẽ chẳng ai biết được nỗi đau trong nó.

Nước mắt không màu


Loading...

Vì nước mắt không màu nên sẽ chẳng ai biết được nỗi đau trong nó.
Loading...

0 nhận xét: