• Những lúc EM buồn... ~ Những lúc EM im lặng... ~ Những lúc EM rơi nước mắt... ~ Những lúc ấy EM chỉ cần... • Chỉ cần ANH nhẹ nhàng ân cần ...

Những lúc EM buồn...


Loading...

• Những lúc EM buồn...
~ Những lúc EM im lặng...
~ Những lúc EM rơi nước mắt...
~ Những lúc ấy EM chỉ cần...
• Chỉ cần ANH nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm...
• EM không cần ANH cố gắng làm EM vui...
~ Chỉ cần ANH vòng tay ôm lấy EM
~ Và nói:
" ANH ở đây bên cạnh EM mà !"
~ EM chỉ cần như thế thôi!!!..
Loading...

0 nhận xét: