. Có đôi lúc .. . - Nhớ ai đó rất nhiều .. .Muốn cầm điện thoại . .. - Muốn nhắn một tin. .. - Muốn gọi một cuộc... Để nghe một giọng nói .....

Nhớ ai đó rất nhiều ...


Loading...

. Có đôi lúc .. .
- Nhớ ai đó rất nhiều .. .Muốn cầm điện thoại . ..
- Muốn nhắn một tin. ..
- Muốn gọi một cuộc... Để nghe một giọng nói .. .
.. .Nhưng bất ngờ giật mình ...
- Biết nhắn gì? . ..Nói gì? ...
- Và với tư cách gì đây ?
Loading...

0 nhận xét: