Nhiều lúc cô đơn... • Muốn yêu bừa một ai đó..! • Nhưng rồi thầm nghĩ... • Yêu thương không phải thứ để đem ra đùa bỡn... • Đừng vội chấp nh...

Nhiều lúc cô đơn...


Loading...

Nhiều lúc cô đơn...
• Muốn yêu bừa một ai đó..!
• Nhưng rồi thầm nghĩ...
• Yêu thương không phải thứ để đem ra đùa bỡn...
• Đừng vội chấp nhận...
• Khi mà chính bản thân...
• Còn chưa xác định rõ tình cảm của chính mình...
...
• Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người.
• Cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn

Trần Mai Phương
Loading...

0 nhận xét: