Người tôi yêu! - Không đẹp đâu... - Nhưng còn lâu mới xấu... - Rất bình thường! - Nhưng không bao giờ tầm thường... - Không đặc biệt ! - Như...

Người tôi yêu!


Loading...

Người tôi yêu!
- Không đẹp đâu...
- Nhưng còn lâu mới xấu...
- Rất bình thường!
- Nhưng không bao giờ tầm thường...
- Không đặc biệt !
- Nhưng là duy nhất...!!!
Và..........
- Có một điều mà tôi không bao giờ hối tiếc...
- Đó là ngày mà tôi đã yêu người bằng cả trái tim này!
* Compa...Có thể quay mọi hướng...
- Nhưng chỉ có một tâm duy nhất... !
* Giống như...
- Mắt có thể nhìn về nhiều phía ...
- Nhưng trái tim chỉ nhìn về một phía người mình yêu... !
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng:
- Vì sao bạn chỉ yêu người này...
- Mà lại từ chối bao nhiêu người khác?
* Vì đơn giản:
- Tình yêu không có lí do.
- Tình yêu không có đúng sai.
- Tình yêu chỉ cần Trái tim rung động và biết rằng ta thuộc về nhau.....!!!

Loading...

0 nhận xét: