Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối tại mất niềm tin, nhìn cái gì cũng thấy dối trá, thế thôi

Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối


Loading...

Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối
tại mất niềm tin, nhìn cái gì cũng thấy dối trá, thế thôi
Loading...

0 nhận xét: