Đây là hình ảnh người dân Malaysia cầu nguyện trên đường phố cho các nạn nhân của chuyến bay MH370 đang bị mất tích... Một " ♥ " ...

Người dân Malaysia cầu nguyện cho chuyến bay MH370 được bình an


Loading...

Đây là hình ảnh người dân Malaysia cầu nguyện trên đường phố cho các nạn nhân của chuyến bay MH370 đang bị mất tích...
Một " " cầu nguyện cho họ được bình an vô sự và gặp may mắn.
Loading...

0 nhận xét: