Một con người, khuyết tật một chân Người đàn ông 48 tuổi vừa bước đi vừa đẩy chiếc xe ba gác lụm ve chai mưu sinh qua ngày, ngồi trên xe là ...

Người con khuyết tật hiếu thảo


Loading...


Một con người, khuyết tật một chân
Người đàn ông 48 tuổi vừa bước đi vừa đẩy chiếc xe ba gác lụm ve chai mưu sinh qua ngày, ngồi trên xe là người mẹ già 81 tuổi.
Dù cho cuộc sống bấp bênh khó khăn, nhưng ông vẫn không bỏ rơi mẹ già.
Cố lên nhé người con hiếu thảo, và cứ hãy thẳng tiến về phía trước!
Loading...

0 nhận xét: