▪ Biển chỉ đẹp....……khi hoàng hôn buông xuống ▪ Hoa chỉ đẹp....……..khi có ánh mặt trời ▪ Người chỉ đẹp....………khi lòng người chân thật ▪ Tình...

Người chỉ đẹp khi lòng người chân thật


Loading...

▪ Biển chỉ đẹp....……khi hoàng hôn buông xuống
▪ Hoa chỉ đẹp....……..khi có ánh mặt trời
▪ Người chỉ đẹp....………khi lòng người chân thật
▪ Tình chỉ đẹp khi....………2 người biết quan tâm
Loading...

0 nhận xét: