Ngủ cùng nhau thì dễ, thức cùng nhau mới khó Nói cùng nhau thì dễ, lắng nghe nhau mới khó Ăn cùng nhau quá dễ, nấu cùng nhau mới khó Hứa với...

Ngủ cùng nhau thì dễ, thức cùng nhau mới khó


Loading...

Ngủ cùng nhau thì dễ, thức cùng nhau mới khó
Nói cùng nhau thì dễ, lắng nghe nhau mới khó
Ăn cùng nhau quá dễ, nấu cùng nhau mới khó
Hứa với nhau thì dễ, làm cho nhau mới khó
Đi với nhau thì dễ, dõi theo... khó vô cùng!
Loading...

0 nhận xét: