Có những bức ảnh qua từng ấy năm vẫn không thay đổi, nhưng cũng có những bức ảnh thay đổi một cách chóng mặt.

Ngày ấy - bây giờ

Loading...

Có những bức ảnh qua từng ấy năm vẫn không thay đổi, nhưng cũng có những bức ảnh thay đổi một cách chóng mặt.


Loading...

0 nhận xét: