Mỗi lần các bà ý muốn rủ đi mua sắm cậu cứ giả vờ mình bị ốm đau gì đó! Cứ nhiều lần như vậy các bà ý cụt hứng là mình đỡ tốn tiền rồi .... ...

Muốn mất tiền hay mất vợ?


Loading...

Mỗi lần các bà ý muốn rủ đi mua sắm cậu cứ giả vờ mình bị ốm đau gì đó!
Cứ nhiều lần như vậy các bà ý cụt hứng là mình đỡ tốn tiền rồi ....
Ừ...cậu nói có lý đúng là đỡ mất tiền thật nhưng mà rất dễ mất vợ bởi vì các bà không muốn có một ông chồng ốm yếu như vậy đâu :D
Loading...

0 nhận xét: