Một tay che cả bầu trời Quyền uy rồi cũng hết thời mà thôi Mai sau gần đất xa trời Mới hay cõi tạm chính là trần gian Linh hồn tội lỗi đã ma...

Một tay che cả bầu trời


Loading...

Một tay che cả bầu trời
Quyền uy rồi cũng hết thời mà thôi
Mai sau gần đất xa trời
Mới hay cõi tạm chính là trần gian
Linh hồn tội lỗi đã mang
Rơi vào địa ngục biết đường nào ra
Khát khao ánh sáng chói lòa
Mới hay phúc đức mới là phép tiên.
Loading...

0 nhận xét: