Nhẹ nhàng lạy phật - Chấp tay lên đầu Buông bỏ buồn sầu - Cúi người hạ xuống. Buông bỏ dục vọng - Đầu này chạm đất. Nhất tâm khiêm hạ ta như...

Một niềm tin kiên cố


Loading...

Nhẹ nhàng lạy phật - Chấp tay lên đầu
Buông bỏ buồn sầu - Cúi người hạ xuống.
Buông bỏ dục vọng - Đầu này chạm đất.
Nhất tâm khiêm hạ ta như cát bụi.
Bên chân của người.

Một NIỀM TIN kiên cố
Một TÂM NGUYỆN vãng sanh
Một câu A DI ĐÀ PHẬT niệm đến cùng.
Không hoài nghi - không xen tạp - không gián đoạn.
Loading...

0 nhận xét: