Tôi thường xuyên xem xét những lỗi lầm của mình ,tôi chưa bao giờ nói đến lỗi lầm của người khác .... Dù cho bất cứ ai có nói thị phi ....ri...

Một lòng niệm Phật an lành cần chi lo chuyện cạnh tranh với đời


Loading...

Tôi thường xuyên xem xét những lỗi lầm của mình ,tôi chưa bao giờ nói đến lỗi lầm của người khác ....
Dù cho bất cứ ai có nói thị phi ....riêng tôi vẫn giữ vững đường đi thiện lành ....
Một lòng niệm Phật an lành ....cần chi lo chuyện cạnh tranh với đời ......
Loading...

0 nhận xét: