Một lời xin lỗi dù vụng về, vẫn tốt hơn là sự im lặng Xin lỗi không phải vì bạn sai, mà nó thể hiện bạn coi trọng mối ...

Một lời xin lỗi dù vụng về, vẫn tốt hơn là sự im lặng


Loading...

Một lời xin lỗi dù vụng về, vẫn tốt hơn là sự im lặng
Xin lỗi không phải vì bạn sai, mà nó thể hiện bạn coi trọng mối quan hệ đó như thế nào ....
Loading...

0 nhận xét: