Tao là con người. .chửi thề thì đúng luk. .ngọt ngào thì đúng cách. .hok fải chó như mày. .sủa khi tĩnh lặng và cắn khi bắt thình lình

Một khi đã ghét...


Loading...

Tao là con người. .chửi thề thì đúng luk. .ngọt ngào thì đúng cách. .hok fải chó như mày. .sủa khi tĩnh lặng và cắn khi bắt thình lình
Loading...

0 nhận xét: