Hình ảnh với hàng loạt miss đi làm từ thiện nhưng lại ngồi bàn mà các cụ già lại phải ngồi những cái ghế nhựa thấy thật là gai mắt quá đí.

Miss ngu sao đi làm từ thiện


Loading...

Hình ảnh với hàng loạt miss đi làm từ thiện nhưng lại ngồi bàn mà các cụ già lại phải ngồi những cái ghế nhựa thấy thật là gai mắt quá đí.
Loading...

0 nhận xét: