Bạn đừng bao giờ hỏi: "Tại sao mẹ không đẹp, không sang bằng mẹ đứa khác?" ... ♥ Mẹ tôi không đẹp. - Mẹ tôi không sang. - Mẹ tôi ...

Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất


Loading...

Bạn đừng bao giờ hỏi:
"Tại sao mẹ không đẹp, không sang bằng mẹ đứa khác?"
...
Mẹ tôi không đẹp.
- Mẹ tôi không sang.
- Mẹ tôi không tóc dưỡng, môi son, da trắng hồng hào.
Nhưng mẹ có vẻ đẹp tảo tần của một người trách nhiệm.
- Mẹ sang ở cái khí phách của một người phụ nữ biết hi sinh.
- Mẹ già để tôi tóc được trẻ, môi tôi được thắm, da tôi được hồng.
Con nợ Mẹ một lời cảm ơn... Mẹ ơi! Con Mẹ"
Loading...

0 nhận xét: