Có rất nhiều cảm xúc mà chúng ta không thể diển tả nó bằng lời nói được.

Lời nói không thể diễn tả được hết cảm xúc của 1 người


Loading...

Có rất nhiều cảm xúc mà chúng ta không thể diển tả nó bằng lời nói được.
Loading...

0 nhận xét: