Sự tức giận, cơn thịnh nộ, sự phẫn nộ, dù gọi nó bằng cái tên gì thì nó vẫn xảy ra với tất cả chúng ta, ngay cả những người Phật tử. Bởi vì ...

Lấy không giận thắng giận Lấy thiện thắng không thiện


Loading...

Sự tức giận, cơn thịnh nộ, sự phẫn nộ, dù gọi nó bằng cái tên gì thì nó vẫn xảy ra với tất cả chúng ta, ngay cả những người Phật tử. Bởi vì Phật tử vẫn còn là một chúng sinh và do đó thỉnh thoảng vẫn có tức giận. Đối với vấn đề này, Phật giáo dạy chúng ta làm gì khi giận hờn?

“Lấy không giận thắng giận
Lấy thiện thắng không thiện
Lấy thí thắng gian tham
Lấy chơn thắng hư nguỵ”

(Kinh Pháp Cú, 233)
Loading...

0 nhận xét: