[-]Nếu nước mắt : • Xoá nhoà đi tất cả . . • Xin một lần . . . • Được khóc thật lâu . . . !!! [-]Nếu nụ cười : • Là phép ẩn dụ của nỗi đau ....

Là vì Em " Có Lỗi " hay do Anh muốn "đổi Người Yêu "!


Loading...

[-]Nếu nước mắt :
• Xoá nhoà đi tất cả . .
• Xin một lần . . .
• Được khóc thật lâu . . . !!!
[-]Nếu nụ cười :
• Là phép ẩn dụ của nỗi đau . . .
• Thì khóc . ..
• Là tính chất bắc cầu của ... nỗi nhớ . . .!
[-]Em tự hỏi...
• Là tại Em " Vô Tâm " hay Anh âm thầm. . .
"Thay Đổi ". . . . . . . .
• Là vì Em " Có Lỗi " hay do Anh muốn "đổi
Người Yêu "!!!
Loading...

0 nhận xét: