1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận 2. Chuyện của người lớn, ít nói 3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải 4. Chuyện nhỏ, nói một c...

Kỹ xảo khi giao tiếp


Loading...

1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận
2. Chuyện của người lớn, ít nói
3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải
4. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước
5. Chuyện làm không được, đừng nói
6. Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói
7. Chuyện của bản thân, nên nghe người khácnói thế nào trước
8. Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng
9. Chuyện gấp, từ từ nói
10. Chuyện có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy
11. Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.
Loading...

0 nhận xét: