• Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ • Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới • Ðẹp, không phải là hút Người...

Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới


Loading...

• Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
• Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
• Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
• Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
• Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
• Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
• Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

- Đức Dalai Lama -
Loading...

0 nhận xét: