Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức đậy Thấy trong nhà gạo nước vẫn còn nguyên Cuộc sống F.A thật đỡ phiền Không vợ không tiền rất bình yên...

Không vợ không tiền rất bình yên...


Loading...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức đậy
Thấy trong nhà gạo nước vẫn còn nguyên
Cuộc sống F.A thật đỡ phiền
Không vợ không tiền rất bình yên...
Loading...

0 nhận xét: