- Không thể đổ lỗi cho ai....... - Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, - Và yêu thương một người không phải là một cái tội... - Không ai hoàn to...

Không thể đổ lỗi cho ai...


Loading...

- Không thể đổ lỗi cho ai.......
- Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi,
- Và yêu thương một người không phải là một cái tội...
- Không ai hoàn toàn thuộc về ai...
Có những người
.. chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim !
- Vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp....
Loading...

0 nhận xét: