- NẾU. . . . . NƯỚC MẮT. . . ......... Là sự thể hiện vụng về của ... HẠNH PHÚC ..... . . - THÌ. . . . . NỤ CƯỜI . . . ........ Là sự che gi...

Không có ai chán nản vì yêu cả


Loading...

- NẾU. . . . . NƯỚC MẮT. . .
......... Là sự thể hiện vụng về của ... HẠNH PHÚC .....
.
.
- THÌ. . . . . NỤ CƯỜI . . .
........ Là sự che giấu hoàn hảo của ... NỖI ĐAU .....
Loading...

0 nhận xét: