Ở trong đời nầy , chuyện mèo đẻ ra trứng , rắn bò có chân , rùa có lông , thỏ có sừng là những chuyện hoàn toàn không bao giờ có thật và khô...

KHÔNG ...bao giờ xảy ra !!!


Loading...

Ở trong đời nầy , chuyện mèo đẻ ra trứng , rắn bò có chân , rùa có lông , thỏ có sừng là những chuyện hoàn toàn không bao giờ có thật và không bao giờ xảy ra ở trong thế gian nầy. Cũng vậy , sống trong đời , các điều sau đây không bao giờ xẩy ra đối với ta :

1- Ta đối xử với người không chân thật , mà mong người đối xử chân thật với ta là điều không bao giờ xẩy ra.

2- Ta gian tham tài sản của người ; mà mong người giao tài sản cho ta cất giữ là điều không bao giờ xẩy ra.

3- Ta sống không đoan chánh , lễ độ với người , mà mong người sống lễ độ và đoan chánh với ta là điều không bao giờ xảy ra.

4- Ta đối xử với người bằng tâm ý trách móc , hận thù , mà mong người đối xử với ta bằng tâm ý thân thiện , gần gũi là điều không bao giờ xẩy ra.

5- Ta không đối xử với người bằng tình thương , mà mong người đem tình thương đối xử với ta là điều không bao giờ xẩy ra.

6- Ta đối xử với người bằng tâm cố chấp , mà mong người đối xử với ta bằng tâm ý hỷ xả là điều không bao giờ xẩy ra.

7- Ta đối xử với người bằng tâm ý cao ngạo , mà mong người kính trọng ta là điều không bao giờ xẩy ra.

8- Ta đem tâm kỳ thị để đối xử với người , mà mong người không đối xử kỳ thị đối với ta là điều không bao giờ xẩy ra.

9- Ta sống với tâm tham đắm tài sản và quyền lực , mà mong có giấc ngủ yên bình là điều không bao giờ xẩy ra.

10- Ta sống với tâm ý hại người và không đoan chánh , mà trong lòng không sinh ra sợ hãi là điều không bao giờ xẩy ra.

11- Ta sống với tâm nhỏ bé, mà mong mọi người đều quy phục ta là điều không bao giờ xẩy ra.

12- Ta sống chạy theo hình thức bên ngoài , mà tâm ý không vọng động theo đúng , sai là điều không bao giờ xẩy ra.

13- Ta sống không biết lắng nghe và học hỏi , mà mong cầu có tiến bộ là điều không bao giờ xẩy ra.

14- Sống chạy theo danh vọng , mà không gặp nguy nan là điều không bao giờ xẩy ra.

15- Sống và làm việc với tâm phiền não , mà mong có thảnh thơi và tự do là điều không bao giờ xẩy ra.

16- Sống và làm việc theo cá tính , mà mong có tri kỷ là điều không bao giờ xẩy ra.

17- Người lãnh đạo sống thiếu độ lượng , mà mong có những phụ tá giỏi là điều không bao giờ xẩy ra.

18- Người lãnh đạo thiếu khả năng quyết đoán công việc , mà mong thuộc cấp có tài năng không lấn lướt là điều không bao giờ xẩy ra.

19- Muốn mọi người lúc nào và ở đâu cũng đều làm theo ý của mình là điều không bao giờ xẩy ra.

20- Người khác ăn mà mình no , người khác thở mà mình sống là điều không bao giờ xẩy ra.

Ta quán chiếu những điều trên đây một cách thường trực và sâu sắc , trí và minh sẽ khởi lên trong tâm ta ; từ bi và hỷ xả sẽ khởi lên trong đời sống của ta , giúp ta lấy lại niềm tin và vượt ra khỏi mọi vô minh ảo tưởng và khổ đau ngay ở trong cuộc sống nầy.
Loading...

0 nhận xét: