Ck biết ko...???!!! -♦- Vk sợ lắm!!! →Sợ ngày ck đứng trước mặt vk và nói rằng: "Ck có lỗi với vk!" →Sợ trò đời khó đoán làm ck xa...

Khoảng cách sẽ không xa


Loading...

Ck biết ko...???!!!
-♦- Vk sợ lắm!!!
→Sợ ngày ck đứng trước mặt vk và nói rằng: "Ck có lỗi với vk!"
→Sợ trò đời khó đoán làm ck xa vk!"!
→Sợ những lúc k có vk bên cạnh thì đằng sau ck sẽ có một ng khác ôm ck thay thế vị trí của vk!"!
→Sợ một ngày vk mất ck!"!
→Sợ lắm ai đó ôm cả thế giới của vk đi...!!!
Loading...

0 nhận xét: