Khi muốn thay đổi một điều gì đó thì cần phải có thời gian.... Tôi cũng vậy ... không cần phải trở thành người biết lắng nghe ngay tức thì ....

Khi muốn thay đổi một điều gì đó thì cần phải có thời gian....


Loading...

Khi muốn thay đổi một điều gì đó thì cần phải có thời gian....

Tôi cũng vậy ... không cần phải trở thành người biết lắng nghe ngay tức thì ....... kiên nhẫn là đức tính cần được phát huy tối đa của tôi ngay lúc này......

Chỉ cần nỗ lực hết sức mình thì kết quả tôi đạt được sẽ là những "trái ngọt" xứng đáng .......

Cười lên nha mọi người ....chúc bình an và an lạc ....

*FB. Cô Pé Lọ Lem *
Loading...

0 nhận xét: