- E ko cần iPhone - E ko cần iPad - E chỉ cần "iĐó" quan tâm mỗi ngày - Vì bản tính E trẻ con - Nên phải lon ton đi tìm hạnh phúc ...

Kẹo anh dấu ở đâu?


Loading...

- E ko cần iPhone
- E ko cần iPad
- E chỉ cần "iĐó" quan tâm mỗi ngày
- Vì bản tính E trẻ con
- Nên phải lon ton đi tìm hạnh phúc
- Nhưng hạnh phúc lại ở tít trên cao
- Mà chiều cao E thì lại khiêm tốn
- A là người tốt, A lấy giùm E đi
Loading...

0 nhận xét: