IM LẶNG không có nghĩa là VÔ CẢM mà là KHÔNG THỂ ĐỊNH NGHĨA những cảm xúc đang lẫn lộn.... BUÔNG TAY không có nghĩa là...

Im lặng không có nghĩa là vô cảm


Loading...

IM LẶNG không có nghĩa là VÔ CẢM mà là KHÔNG THỂ ĐỊNH NGHĨA những cảm xúc đang lẫn lộn....

BUÔNG TAY không có nghĩa là BỎ CUỘC mà là QUÁ MỆT MỎI để níu kéo trái tim ai đó trở lại...

RA ĐI không có nghĩa là HẾT YÊU mà là MUỐN NHƯỜNG LẠI cho ai đó quyền bắt đầu 1 tình yêu mới...
Loading...

0 nhận xét: