Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi ! Quen...Cảm giác đơn độc ! Thấm...Cảm giác tự khóc tự lau ! Sợ rồi...Cảm giác nắm chặt rồi bất ngờ bị "buông...

Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !


Loading...

Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !
Quen...Cảm giác đơn độc !
Thấm...Cảm giác tự khóc tự lau !
Sợ rồi...Cảm giác nắm chặt rồi bất ngờ bị "buông"
Loading...

0 nhận xét: