- Hãy yêu người nào sẽ đứng lại chờ bạn khi bạn tuột lại phía sau ! ..Chứ không phải người mà bạn phải chạy theo để đuổi kịp họ

Hãy yêu người nào sẽ đứng lại chờ bạn khi bạn tuột lại phía sau


Loading...

- Hãy yêu người nào sẽ đứng lại chờ bạn khi bạn tuột lại phía sau !
..Chứ không phải người mà bạn phải chạy theo để đuổi kịp họ
Loading...

0 nhận xét: