Hãy yêu một người đứng chờ bạn, khi bạn tụt lại phía sau. Chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ...!

Hãy yêu một người đứng chờ bạn, khi bạn tụt lại phía sau


Loading...

Hãy yêu một người đứng chờ bạn, khi bạn tụt lại phía sau. Chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ...!
Loading...

0 nhận xét: