- Thầy ơi học đạo để làm chi, Chay lạt tương rau có ích gì, Tuổi trẻ đời vui sao lại chán? Hãy về xây mộng với em đi! - Mộng đời khổ lắm mấy...

Hãy về xây mộng với em đi!


Loading...

- Thầy ơi học đạo để làm chi,
Chay lạt tương rau có ích gì,
Tuổi trẻ đời vui sao lại chán?
Hãy về xây mộng với em đi!

- Mộng đời khổ lắm mấy em ơi!
Vì thế nên tôi đã tính rồi
Tìm chốn tu hành mong giải thoát
Đời người lầm lạc khỏi chơi vơi.

- Thầy bảo trần gian lắm khổ đau
Vâng em xin đáp ứng về sau
Nhưng em thì khác hơn thiên hạ
Về với em đi chẳng khổ đau.

- Cô có tình yêu tôi cảm ơn
Nhưng lòng đạo đức dám đâu sờn!
Xưa nay chân bước trên đường giác
Há lại cùng ai tính nẻo đời!?

- Thầy ơi Cực Lạc quá xa xôi!
Ở lại cùng em hưởng suốt đời
Vắng vẻ cửa không ai ấp lạnh
Đường về khuê các có em vui.

- Nghe câu tha thiết với tình yêu
Tôi hỏi lòng tôi cũng đã nhiều
Đường đạo đường đời hai lối ấy
Đường nào hết khổ được yên vui?

Thì Trí trong tôi bảo thế này
Tình đời giả dối tựa mây bay
Đâu bằng giải thoát lòng thanh tịnh
Thoát bể luân hồi khỏi đắng cay.

- Anh ơi em đã trót thương anh
Bể khổ em nay thoát lụy mình
Nguyện dưới Phật đài nương tiếng mõ
Là hồn em đến ở bên anh!

- Ta có tình yêu rất mặn nồng
Yêu đời yêu Đạo lẫn non sông
Tình yêu bao quát trong hoàn vũ
Đâu chỉ yêu riêng khách má hồng!

Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí phải xoay chiều
Quay về phụng sự cho muôn loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu!!!
Loading...

0 nhận xét: