Đừng buồn vì những ..... ... ... Người không xứng đáng !!!!!! Đừng khóc vì những ....... ... ... Điều đã qua!!!!! Đừng chờ đơ...

Hãy trân trọng những gì đang bên cạnh bạn


Loading...

Đừng buồn vì những .....
... ... Người không xứng đáng !!!!!!

Đừng khóc vì những .......
... ... Điều đã qua!!!!!

Đừng chờ đợi .....
... ... Những thứ không bao giờ đến!!!!!!

Hãy trân trọng ....
... ... Những thứ bên cạnh mình ......
... ... Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc !!!!!!
Loading...

0 nhận xét: