Cũng giống như khi tôi kéo sợi dây rèm này ..... Nếu tôi kéo nhanh rèm vẫn chạy ..... Nhưng dây rèm sẽ đứt .... Người xưa có câu : Dục tất b...

Hãy sống chậm lại và cần phải suy nghĩ nhiều hơn


Loading...

Cũng giống như khi tôi kéo sợi dây rèm này .....

Nếu tôi kéo nhanh rèm vẫn chạy ..... Nhưng dây rèm sẽ đứt ....

Người xưa có câu : Dục tất bất đạt

Vì vậy ....tôi sẽ kéo thật chậm để mọi thứ theo ý và không bị tổn hại đến nó ....

Trong cuộc sống cũng vậy ....

Đôi lúc chỉ cần nhanh một phút ...sẽ chậm cả một đời ......

Nên cần Sống chậm lại ....suy nghĩ nhiều hơn ....

Và.......An vui lập nghiệp .......!
Loading...

0 nhận xét: